Torpa Hembygdsförenings Styrelse 2015

 

Ordförande

Annika Ahlström Wendt

info@torpa-ydre-hembygd.se

 

Sekreterare

Carolina Axelsson

 

Kassör

Annika Alenfelt